Energiebesparing

Een energiebesparingsonderzoek wordt vaak uitgevoerd vanwege één van de drie volgende redenen:

 

  • De organisatie wil zijn duurzaamheidsbeleid aanscherpen.
  • De organisatie neemt deel aan het MJA*- of MEE-** convenant.
  • De overheid vraagt om het onderzoek in het kader van de Wet Milieubeheer.

 

Bij een energiebesparingsonderzoek inventariseren we de beschikbare informatie, analyseren we het energieverbuikssprofiel en stellen we onder andere op basis van een locatiebezoek de energiebalans op. Samen met de opdrachtgever identificeren we vervolgens energiebesparingsmaatregelen waarvan we de kosten en opbrengsten in kaart brengen. De resultaten, waaronder een plan van aanpak, leggen we vast in een duidelijk rapport.

 

* Meerjarenafspraken energie-efficiency
** Meerjarenafspraken energie-efficiency ETS-bedrijven

Eerste Straatje van Best 5
5211 XH
‘s-Hertogenbosch