EED

De Europese Energy Efficiency Directive (EED, in het Nederlands: energie-efficiencyrichtlijn) verplicht grote organisaties een energie-audit te laten uitvoeren. Grote organisaties zijn in deze zin bedrijven met meer dan 250 werknemers óf een jaaromzet van €50 miljoen én een balanstotaal van meer dan €43 miljoen.

 

Het uitvoeren van een energie-audit komt in hoge mate overeen met het opstellen van een energie-efficiencyplan of het uitvoeren van een energiebesparingsonderzoek. Het bevoegd gezag controleert of aan de verplichtingen is voldaan. We hebben veel ervaring met het opstellen van energie-efficiencyplannen in de gebouwde omgeving en in diverse industriële sectoren. Daarnaast houden we onszelf op de hoogte van de laatste wettelijke ontwikkelingen en hebben we goede banden met betrokken overheidsorganisaties zoals de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Voorbeeldproject

Eerste Straatje van Best 5
5211 XH
‘s-Hertogenbosch