Energieopslag

Door de toename van opgewekte zon- en windenergie in Nederland, neemt ook de fluctuatie in de energieproductie toe, als gevolg van wisselende weersomstandigheden. Het opslaan van duurzaam opgewekte energie kan helpen om deze fluctuatie het hoofd te bieden.

 

Opslag van elektrische energie in batterijen

 

Elektrische opslag in batterijen is een relatief eenvoudige en efficiënte manier van energieopslag. Lithium-ionbatterijen kennen al jaren stevige prijsdalingen en een snel toenemend marktaandeel in de opslagmarkt, wat ze interessant maakt voor uiteenlopende toepassingen. Zo kunnen batterijen interessant zijn voor:

 

 • Optimaal benutten netaansluiting
  • Bij assets zoals een wind- of zonnepark kan teruglevering door energieopslag worden afgevlakt om onder de capaciteit van de netaansluiting te blijven. De elektriciteit wordt dan later, op een gunstig moment, alsnog teruggeleverd.
  • Afhankelijk van het verbruiksprofiel en de netaansluiting kan het plaatsen van een batterij ervoor zorgen dat de aansluitwaarde en transportpiek van de netaansluiting verlaagd kunnen worden. Dit kan significante kostenbesparingen teweegbrengen.

 

 • Ondersteunen frequentie hoogspanningsnet (vergoedingen)
  • Het hoogspanningsnet moet continu op een frequentie van 50 Hz gehouden worden. Om dit te waarborgen, contracteert TenneT marktpartijen voor ‘Frequency Containment Reserve’, of FCR. Batterijen kunnen deze dienst leveren, waar een vergoeding voor beschikbaar is op basis van de hoeveelheid ingeboden vermogen.

 

 • Aansluitingen congestiegebied mogelijk maken
  • Steeds meer locaties hebben te kampen met congestie waardoor de beschikbare invoedingscapaciteit van het net afneemt (zie: https://capaciteitskaart.netbeheernederland.nl/). Op locaties waar geen- of beperkte teruglevercapaciteit beschikbaar is, kan een batterij uitkomst bieden door geproduceerde elektriciteit op te slaan tot het op een later moment verbruikt of teruggeleverd kan worden.

 

 • Reduceren onbalanskosten en optimaliseren stroomprijs
  • Energieopslag in batterijen kan ook worden ingezet om het productieprofiel van assets zoals wind- en zonneparken gunstiger te maken, om onbalanskosten te voorkomen en een hogere prijs voor de opgewekte stroom te ontvangen.

 

Wil je weten wat Odura voor jou kan betekenen op het gebied van energieopslag? Neem dan gerust contact met ons op.

Eerste Straatje van Best 5
5211 XH
‘s-Hertogenbosch