Monitoring

Onder energiemonitoring verstaan we: het met relatief hoge frequentie geautomatiseerd meten en registreren van energiegerelateerde grootheden. Goed uitgevoerde energiemonitoring is zinvol omdat het onnodig energieverbruik kan voorkomen. Regelmatige analyse van de verkregen gegevens is daarbij wel een voorwaarde. Odura voert in samenwerking met partners energiemonitoringprojecten uit en zorgt ook voor onderhoud, analyses en (periodieke) rapportages. We doen dat op de volgende manier:

 

  • Opstellen van een meterplan.
  • Koppeling van meetdienstgegevens aan monitoringsapplicaties.
  • Levering en installatie van meetapparatuur.
  • Koppeling van meetapparatuur aan monitoringapplicaties.
  • Inrichten van bedrijfsspecifieke analyses en rapporten.
  • Beheer, alarmmeldingen, verbeteradvies.

Voorbeeldproject

Eerste Straatje van Best 5
5211 XH
‘s-Hertogenbosch