Netcongestie

Het elektriciteitsnetwerk zit in bijna alle regio’s in Nederland vol. De afgelopen jaren is er een enorme opkomst van de productie van hernieuwbare elektriciteit geweest en de elektrificatie van industrie, vervoer en gebouwen is in sneltreinvaart gegroeid. Aangejaagd door hoge gasprijzen en aangescherpte klimaatdoelen zijn steeds meer partijen bezig met de energietransitie en het verduurzamen van hun activiteiten door bijvoorbeeld het bouwen van wind- en zonneparken, inzet van elektrische boilers, gebruik van warmtepompen of het gebruik van elektrische voertuigen. Ons huidige elektriciteitsnetwerk is hier echter niet op gebouwd. Veel hoog- en middenspanningsstations in Nederland zitten vol en uitbreiding ervan vergt lange doorlooptijden, mede vanwege schaarste op de arbeidsmarkt. Bedrijven met nieuwbouwplannen die voor de nieuwe locatie een grootverbruikersaansluiting willen, moeten op veel plaatsen in Nederland maar liefst 5 tot 10 jaar wachten. Die extreem lange wachttijd geldt ook voor bestaande grootverbruikersaansluitingen die het gecontracteerde afname- of terugleveringsvermogen willen uitbreiden.

Dit levert vanzelfsprekend grote problemen op voor alle bedrijven die hiermee te maken hebben. Gelukkig zijn er in veel situaties oplossingen mogelijk, ook al zijn die soms duur en vergen ze creativiteit, samenwerkingsvermogen en doorzettingskracht. Een totaaloplossing voor een bedrijf met nieuwbouw- of uitbreidingsplannen in netcongestiegebied bestaat vaak uit een op maat gemaakte combinatie van deeloplossingen, zoals eigen opwek van (duurzame) elektriciteit, energieopslag, directe lijn met een zonne- of windpark, samenwerking met andere bedrijven en nieuwe vormen van contracten met de netbeheerder.

 

Voorbeelden van nieuwe contractvormen met de netbeheerder:

 

  1. Capaciteitsbeperkende contracten (CBC)

Om ervoor te zorgen dat het elektriciteitsnetwerk niet overbelast wordt tijdens piekuren, kan de netbeheerder ervoor kiezen om bedrijven te belonen voor het verminderen van hun verbruik tijdens piekuren. Hiervoor kan een CBC opgesteld worden waarin de voorwaarden staan beschreven. Deze overeenkomst kan alleen gebruikt worden bij te verwachten congestie. Een CBC komt altijd bovenop een vaste aansluit- en transportovereenkomst (firm ATO) en heeft dus een volledig vast transportrecht als vertrekpunt. Dat transportrecht wordt door een afnemer vrijwillig, tijdelijk en tegen betaling beperkt vanwege fysieke congestie. De afnemer zal zijn vaste transportrecht weer volledig kunnen en willen gebruiken als de congestie is opgelost. De afnemer biedt dus alleen en tegen betaling flexibiliteit aan omdat sprake is van congestie.

 

  1. Non-firm aansluit- en transportovereenkomst (Non-firm ATO)

Netbeheerders kunnen bedrijven in congestiegebieden met korting contracten aanbieden zonder een vaste (firm) transportcapaciteit. Dit wordt ook wel een non-firm ATO genoemd. De korting op de nettarieven maakt dat een non-firm ATO interessant is voor nieuwe en bestaande bedrijven in congestiegebied die hun stroomverbruik flexibel kunnen inrichten.

 

  1. Groeps-transportovereenkomst (Groeps-TO)

Met de Groeps-TO willen netbeheerders de onderlinge uitwisseling van transportcapaciteit mogelijk maken. Een groep van bedrijven kan vraag en aanbod op elkaar afstemmen en door middel van de Groeps-TO ontstaat een (financiële) prikkel om het net beter te benutten. Door met elkaar afspraken te maken over het moment van gebruik van het netwerk, kunnen de betrokken bedrijven verduurzamings- en uitbreidingsplannen doorzetten – ook in congestiegebieden met transportschaarste. Door de regie over hun lokale uitwisseling van capaciteit, kunnen zij ook beter grip houden op hun transportkosten.

 

Odura ondersteunt bedrijven die een oplossing zoeken voor hun netcongestieprobleem. We beginnen dan vaak met een verkenning van mogelijke deeloplossingen voor de specifieke situatie bij de klant, en werken vervolgens in overleg met de klant een totaaloplossing op maat uit.

 

Hulp nodig? Neem dan gerust even contact met ons op. We helpen graag!

Eerste Straatje van Best 5
5211 XH
‘s-Hertogenbosch