Investeringsmanagement

Transacties

Odura ondersteunt diverse fondsen en andere investeerders met het adviseren rondom investeringen en transacties. Wij staan onze klanten bij in structurering, contracting en waarderingen. Odura werkt hierbij actief mee in dealteams of staat de klant ter zijde als sparringspartner. In meerdere gevallen hebben we een second opinion geleverd voor beoogde transacties.

 

Fondsstructurering

In het verleden zijn medewerkers betrokken geweest bij het opzetten van investeringsfondsen. Indien je een plan hebt voor het starten van een (duurzaam) energiefonds, staan we je graag terzijde. Dat geldt voor zowel publieke als private fondsen.

 

Participatie

Grootschalige duurzame-energie-opwekking is nauwelijks nog denkbaar zonder een vorm van participatie. Vaak is dit financiële participatie waarbij inwoners uit de omgeving mee kunnen doen in het project. Voor veel ontwikkelaars is de organisatie daarvan eerder een last dan een lust. We nemen je graag het werk uit handen om op een robuuste wijze de participatiedoelstellingen te realiseren.

Voorbeeldprojecten

Eerste Straatje van Best 5
5211 XH
‘s-Hertogenbosch