Risicomanagement

Projectrisico’s

Energieprojecten kenmerken zich door stabiele, langjarige rendementen. Vaak zijn de projecten kapitaalsintensief en is er ook een sterke afhankelijkheid van de energieprijzen. Het is een uitdaging om, op projectportefeuille- of fondsniveau, de impact van deze risico’s inzichtelijk te krijgen en te beheersen. Odura helpt je de risico’s in kaart te brengen, kaders te formuleren en passief/actief risicomanagementbeleid te implementeren. We doen dit vanuit een zakelijke visie in begrijpelijke termen en uiteraard vanuit een onafhankelijk perspectief.

 

Fonds- en bedrijfsrisico’s

Voor bedrijven en fondsen in de energiemarkt helpt Odura met het verkrijgen van grip op de relevante risico’s die inherent zijn aan de bedrijfsvoering. Voor ons is risicobeheersing een combinatie van kwantitatieve analyse met heldere logica. We leveren hiervoor een heldere risicomatrix, stellen beleid op en leveren tools voor de monitoring van de gedefinieerde risico’s.

 

Marktrisico’s

Energieprijzen zijn altijd in beweging. De elektriciteitsprijs, gasprijs en warmtetarieven zijn zeer bepalend voor veel spelers in de markt. Veel bedrijven willen deze risico’s mitigeren. Hiervoor zijn legio mogelijkheden, via de markt of OTC (over the counter). Wij helpen je graag deze mogelijkheden helder voor te leggen en ondersteunen daarbij tijdens jouw keuzeproces.

Eerste Straatje van Best 5
5211 XH
‘s-Hertogenbosch