MJA en MEE

We ondersteunen bedrijven bij de zogeheten meerjarenafspraken energie-efficiency, afgekort MJA. Dit is een overeenkomst tussen de overheid, het bedrijfsleven en overige organisaties met als doel om jaarlijks een gemiddelde energie-efficiencyverbetering van 2% te realiseren.

 

  • Het MJA-convenant voor niet ETS-plichtige inrichtingen met circa 1.000 deelnemers.
  • Het MEE-convenant (meerjarenafspraken energie-efficiency ETS-bedrijven) met circa 110 deelnemers.

 

Bedrijven die deelnemen aan MJA en MEE zijn vrijgesteld van EED-plicht. Deelname aan het convenant is vrijwillig maar niet vrijblijvend. De twee belangrijkste verplichtingen voor deelnemers zijn:

 

  • Eens in de vier jaar een energie-efficiencyplan (EEP) opstellen.
  • Jaarlijks over de voortgang van het plan rapporteren via het e-MJV (elektronisch milieujaarverslag).

 

Voor beide verplichtingen hebben we eigen applicaties ontwikkeld om een efficiënte ondersteuning te kunnen leveren.

Voorbeeldproject

Eerste Straatje van Best 5
5211 XH
‘s-Hertogenbosch