Archief

Door de energietransitie wordt de onbalans van het Nederlandse en Europese elektriciteitsnet steeds groter. De meeste duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie zijn immers niet volledig te voorspellen, waardoor er een grote behoefte is aan flexibel elektrisch vermogen. In het verleden werd dit grotendeels opgevangen...

De komende jaren gaat elektrificatie van bedrijven een vlucht nemen: steeds meer transportprocessen en warmtevoorzieningen worden elektrisch ingevuld, met bijvoorbeeld batterij-elektrische trucks, e-boilers en warmtepompen. Bij nogal wat bedrijven, bijvoorbeeld in de logistieke sector, zal dit voor een explosieve groei van het elektriciteitsverbruik gaan leiden....