Archief

In opdracht van RVO heeft Odura onderzocht op welke manier een nieuw te bouwen drinkwaterzuiveringsinstallatie in Niamey -de hoofdstad van Niger- het beste van duurzame energie kan worden voorzien. Hiervoor zijn meerdere vormen van duurzame energieopwekking en energieopslag zoals biomassa, waterkracht, zonthermie, zon-PV, batterijen en...

HVC is een afvalverwerkings- en duurzame energiebedrijf van 46 gemeentenen 6 waterschappen. Ze ziet het tot haar taak haar aandeelhouders te helpen met het versnellen van de energie- en grondstoffentransitie. Odura heeft HVC ondersteund bij het realiseren van een grootschalige zonne-energieproject in Almere. Dit project,...