Archief

We willen niet alleen adviseren, maar ook doen! We vinden het belangrijk om ook op eigen initiatief bij te dragen aan een groene toekomst. Daarom ontwikkelen we zonneparken in samenwerking met lokale partijen en met een sociale aanpak.   Zonneveld Dassenberg Bergen op Zoom telt straks ruim 17.000...

Odura heeft een samenwerkingsverband met installatiebedrijf De Jong Holland uit Nijmegen. We hebben voor dit bedrijf een Scope 12-inspectie uitgevoerd van een PV-project bij Daamen Grondverzet en Loonbedrijf uit Nijmegen. Het betreft een PV-systeem van ruim 1.300 panelen met een totaal piekvermogen van 480 kWp....

Xaam is een van de grotere spelers in de zonne-energiewereld binnen Nederland. Een belangrijke activiteit van dit bedrijf is het huren van daken waarop in samenwerking met de dakeigenaar zonnepanelen worden geplaatst. Vervolgens exploiteert Xaam de projecten, waarbij de dakeigenaar huur ontvangt en Xaam de...

Het areaal van Rijkswaterstaat omvat vele terreinen en gebouwen. De organisatie heeft besloten om de daken van een groot deel van hun eigen panden te voorzien van zonnepanelen. De uitvraag voor realisatie gaat via een Europese aanbesteding. Daaraan voorafgaand helpt Odura Rijkswaterstaat bij het opstellen...

Kantoorvakhandel Quantore heeft Odura opdracht gegeven om voor haar pand in Beuningen een PV-systeem te ontwerpen en tot realisatie te brengen. We hebben het voorontwerp gemaakt, de aanbesteding georganiseerd en samen met de klant hebben we de uiteindelijke opdrachtnemer geselecteerd. In korte tijd is vervolgens...

In opdracht van RVO heeft Odura onderzocht op welke manier een nieuw te bouwen drinkwaterzuiveringsinstallatie in Niamey -de hoofdstad van Niger- het beste van duurzame energie kan worden voorzien. Hiervoor zijn meerdere vormen van duurzame energieopwekking en energieopslag zoals biomassa, waterkracht, zonthermie, zon-PV, batterijen en...

HVC is een afvalverwerkings- en duurzame energiebedrijf van 46 gemeentenen 6 waterschappen. Ze ziet het tot haar taak haar aandeelhouders te helpen met het versnellen van de energie- en grondstoffentransitie. Odura heeft HVC ondersteund bij het realiseren van een grootschalige zonne-energieproject in Almere. Dit project,...

We willen niet alleen adviseren, maar ook doen! We vinden het belangrijk om ook op eigen initiatief bij te dragen aan een groene toekomst. Daarom ontwikkelen we zonneparken in samenwerking met lokale partijen en met een sociale aanpak. Zonnepark De Melkbussen is het tweede initiatief van...

Familiebedrijf Banken Champignons is betrokken bij elke schakel van de champignonsindustrie: van het telen, oogsten, bewerken, verpakken, gekoeld distribueren tot het wereldwijd verkopen van verse paddenstoelen. Daarvoor heeft het een kantoor, opslag en distributiecentrum op bedrijventerrein Bijsterhuizen te Wijchen. Op het dak van dat gebouw...

De mestopslag en -overslagloods van Fleuren Middelharnis krijgt 500 kWp aan zonnepanelen. We hebben daarvoor een haalbaarheidsstudie uitgevoerd, een voorontwerp gemaakt en het aanbestedingstraject georganiseerd. Nadat het huidige dak vervangen is zullen de panelen in het voorjaar van 2019 geplaatst worden. Daarna verzorgen we de administratieve...