De Zonneweihoek

We willen niet alleen adviseren, maar ook doen! We vinden het belangrijk om ook op eigen initiatief bij te dragen aan een groene toekomst. Daarom ontwikkelen we zonneparken in samenwerking met lokale partijen en met een sociale aanpak.

 

De Zonneweihoek is het eerste zonnepark met burgerparticipatie in Roosendaal. Samen met lokale geïnteresseerden hebben we dit project in de periode 2017 – 2021 ontwikkeld op een manier die tot zoveel mogelijk maatschappelijke meerwaarde leidt. Ongeveer 70 mensen uit de omgeving hebben mee geïnvesteerd.

Mede dankzij het Zonneweihoek-initiatief en de samenwerking met lokaal betrokkenen is het gelukt om het burgerinitiatief Stichting Energietransitie Roosendaal op te richten en tot wasdom te brengen.

 

Deze Stichting is er ‘voor en door inwoners’ en zet zich in voor verduurzaming van het energieverbruik (inclusief energiebesparing) van alle inwoners van de gemeente Roosendaal. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door een afdracht van 0,50 euro per geproduceerde MWh door de Zonneweihoek aan de Stichting. 

 

Bij het ontwerp en het beheer van de Zonneweihoek is veel aandacht voor de meerwaarde voor natuur. De ontwikkeling van de natuurwaarden in relatie tot het zonnepark wordt gemonitord in samenwerking met Wageningen Environmental Research en vrijwilligers van de natuurvereniging KNNV Roosendaal.

Het zonnepark van 6,2 MWp is in december 2020 in gebruik genomen en voorziet momenteel bijna 2.000 huishoudens van groene energie. Dit initiatief heeft ook een eigen website: www.zonneweihoek.nl.

 

De Zonneweihoek vanuit de lucht, direct na de bouw. Op deze foto is goed te zien dat het zonnepark uit drie delen bestaat, waarvan 1 deel niet verbonden is met de andere 2 delen.

 

Een kijkje onder de tafels met zonnepanelen (in oost-west opstelling), tijdens de bouwfase.. De panelen in de Zonneweihoek hebben ook aan de onderzijde zonnecellen; het betreft zogenaamde bifacial-panelen.

 

Nog een kijkje onder de zonnepanelen, nadat het groen zich ook onder de tafels wat heeft kunnen ontwikkelen.

 

Weer een paar maanden later: 0p sommige plaatsen zie je ook onder en voor de tafels mooie bloemenvelden.

 

Vooral tussen de tafels groeien in het voorjaar volop margrieten tussen de grassen en andere kruiden.

 

Mooi, toch? 😀

 

Het groenbeheer in het zonnepark gebeurt met schapen, in 2 of 3 begrazingsrondes per jaar. Deze schapen laten er duidelijk geen gras over groeien …

 

De Zonneweihoek, vanaf de noordzijde bezien, kort na de bouw.