Duurzame energievoorziening van drinkwaterzuivering Niamey

In opdracht van RVO heeft Odura onderzocht op welke manier een nieuw te bouwen drinkwaterzuiveringsinstallatie in Niamey -de hoofdstad van Niger- het beste van duurzame energie kan worden voorzien. Hiervoor zijn meerdere vormen van duurzame energieopwekking en energieopslag zoals biomassa, waterkracht, zonthermie, zon-PV, batterijen en wateropslag beoordeeld op geschiktheid voor de situatie in Niamey. Zon-PV en grootschalige batterij-opslag bleek de beste combinatie te zijn.

 

Vervolgens heeft Odura een model ontwikkeld waarmee het energieverbruik van de drinkwaterzuivering, de energieopwekking van zon-PV, het laadgedrag van de batterijen, de beschikbaarheid van het stroomnet en de inzet van dieselaggregaten kan worden berekend voor verschillende scenario’s. Er zijn negen scenario’s met verschillende combinaties van zon-PV, batterijen, netaansluiting, elektriciteitsmix en dieselaggregaten in het model doorgerekend. De resultaten voor elk scenario bevatten onder andere de investeringskosten, jaarlijkse energiekosten, CO2-emissies en de marginal abatement cost (of de kosten per vermeden ton CO2). Deze resultaten zijn vervolgens vertaald naar een duidelijk advies voor de energievoorziening van de nieuwe drinkwaterzuivering en aanbevelingen aan RVO voor de implementatie van het advies.