Energiescan cultureel centrum ’t Mozaïek

De gemeente Wijchen heeft Odura gevraagd om de meest interessante opties voor verduurzaming van multicultureel centrum ’t Mozaïek in kaart te brengen. Daarbij lag de nadruk op de mogelijkheid om rendabel zonnepanelen op het dak van het gebouw te plaatsen. Dat blijkt het geval, mits gebruik gemaakt wordt van subsidiemogelijkheden. Odura heeft volgend op de scan een SDE+-subsidie voor de gemeente aangevraagd die gehonoreerd is. Daarnaast zal het energieverbruik van het gebouw gemonitord gaan worden met behulp van een online monitoringapplicatie. Hiermee kunnen aanvullende maatregelen worden geïdentificeerd en kan men ingrijpen bij calamiteiten.