Meewind

Op regionale schaal gebeurt er veel op het gebied van duurzame energie. Meewind, een groen beleggingsfonds uit Haarlem, speelt hierop in door burgers te laten participeren in duurzame projecten. Participanten van het fonds dragen de energietransitie een warm hart toe. De financiƫle middelen komen namelijk terecht bij beloftevolle projecten en bedrijven op het gebied van zonne-energie, windenergie, geothermie en warmte. Bij Meewind denken we mee over de investeringsstrategie en adviseren we de organisatie over verdere groei en uitbreiding. Daarnaast helpen we bij het bepalen van de waarde van de individuele projecten waarin het fonds investeert en staan we op ad-hocbasis terzijde bij de realisatie van nieuwe acquisities.