Ontwikkeling en aansturing van batterijsystemen

Door de energietransitie wordt de onbalans van het Nederlandse en Europese elektriciteitsnet steeds groter. De meeste duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie zijn immers niet volledig te voorspellen, waardoor er een grote behoefte is aan flexibel elektrisch vermogen. In het verleden werd dit grotendeels opgevangen met snel regelbare aardgasgestookte centrales, maar gezien het klimaatbeleid – waarin aardgasgestookte centrales uitgefaseerd worden – is dat steeds minder een mogelijke oplossing. Daarom zijn andere flexibele bronnen nodig om het elektriciteitsnet stabiel te houden. Batterijen zijn hier uitermate geschikt voor omdat ze in staat zijn zeer snel veel vermogen te leveren of af te nemen.

 

 

Odura ontwikkelt en realiseert grootschalige batterijsystemen voor klanten en verzorgt ook de aansturing van die batterijsystemen.

 

Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling, realisatie en aansturing van een 2 MW/4  MWh batterijsysteem bij Zonneveld Dassenberg in B

ergen op Zoom. De netaansluiting van dit zonneveld bood genoeg ruimte om een batterijsysteem van deze omvang op dezelfde netaansluiting te realiseren. De ontwikkeling en realisatie is vanuit Odura georganiseerd, in opdracht van onder meer de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij als mede-aandeelhouder van het batterijsy

steem. Ook de aansturing van het batterijsysteem wordt door ons verzorgd, op zodanige wijze dat het systeem optimaal bijdraagt aan de stabilisering van het elektriciteitsnet, met maximale inkomsten uit de zogenaamde flexmarkt als vergoeding voor deze bijdrage. Ontwikkeling vond plaats in 2022, realisatie in voorjaar 202

3, en aansturing vanaf mei 2023.

 

Kort na dit project in Bergen op Zoom is een vergelijkbaar concept, maar dan 4x zo groot (dus 8 MW/16 MWh), in ontwikkeling genomen in Dongen, bij zonnepark Tichelrijt. Ook hier werkt Odura nauw samen met de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, en ook hier bood de bestaande netaansluiting van het zonnepark voldoende ruimte voor het bijplaatsen van een grootschalig batterijsysteem. Op deze manier wordt tegen geringe maatschappelijke kosten bijgedragen aan stabilisering van het Nederlandse elektriciteitsnet.