Oplevercontroles voor Xaam

Xaam is een van de grotere spelers in de zonne-energiewereld binnen Nederland. Een belangrijke activiteit van dit bedrijf is het huren van daken waarop in samenwerking met de dakeigenaar zonnepanelen worden geplaatst. Vervolgens exploiteert Xaam de projecten, waarbij de dakeigenaar huur ontvangt en Xaam de geproduceerde groene stroom verkoopt. De financier van Xaam vraagt een onafhankelijke toets door een technisch expert inzake de kwaliteit van componenten en uitvoering van het project, evenals een controle op de aanwezigheid van alle relevante documentatie. Wij voeren deze inspecties voor Xaam uit.

Odura heeft het vertrouwen van diverse banken om namens deze een technische toets van een PV-systeem uit te voeren.