Slim aansturen van e-boilers

E-boiler, elektrische boiler, aansturing, Trespa, Wattson, Odura

Met het toenemen van het aandeel groene stroom in de Nederlandse elektriciteitsmix ontstaan er kansen voor verduurzaming van de stoomvoorziening in de industrie via elektrische boilers (e-boilers) als onderdeel van een hybride systeem naast gasgestookte boilers.

 

Om tot een rendabele business case te kunnen komen is het erg belangrijk om de e-boilers slim aan te sturen. Dat kan o.a. door de elektrische boilers vooral in te zetten op momenten dat de elektriciteitsprijzen op de spotmarkt erg laag zijn en door met de e-boilers slim in te spelen op de flexmarkt (bv. de vrije onbalans markt of de aFRR-markt). De verduurzaming van de stoomvoorziening kan nog verder worden geoptimaliseerd door de e-boilers te combineren met opslag van warmte van hoge temperatuur. Met zo’n opslag kan de e-boiler een groter deel van de warmtevraag duurzaam invullen, tegen lagere kosten.

 

Dit is precies het plan van Trespa International B.V., een toonaangevende producent van hoogwaardige platen voor gevelbekledingdecoratieve gevels en scientific surface solutions. Voor de productie van deze hoogwaardige platen is veel stoom nodig.

 

Odura ondersteunt Trespa bij de verduurzaming van d stoomvoorziening door middel van een e-boiler van ca. 15 MW in combinatie met grootschalige warmteopslag. We dragen o.a. bij aan het dimensioneren & optimaliseren van het ontwerp en werken de invulling van de slimme aansturing uit.