Training Elektriciteitsmarkt

De komende jaren gaat elektrificatie van bedrijven een vlucht nemen: steeds meer transportprocessen en warmtevoorzieningen worden elektrisch ingevuld, met bijvoorbeeld batterij-elektrische trucks, e-boilers en warmtepompen. Bij nogal wat bedrijven, bijvoorbeeld in de logistieke sector, zal dit voor een explosieve groei van het elektriciteitsverbruik gaan leiden. Die bedrijven hebben tot dusver vaak weinig kennis nodig gehad van de elektriciteitsmarkt want het stroomverbruik was gering, de prijs laag en de levering gegarandeerd. De toekomst voor deze bedrijven is echter heel anders: de stroomvraag zal niet alleen explosief stijgen, maar de stroomprijzen zijn soms ook nog eens torenhoog én volatiel, een voldoende zware netaansluiting is plotseling allerminst vanzelfsprekend en bedrijven kunnen tegenwoordig ook prima op grote schaal zelf elektriciteit opwekken. Kortom, de elektriciteitsmarkt wordt de komende jaren voor veel partijen steeds belangrijker terwijl ze die markt niet of nauwelijks kennen en die markt ook nog eens behoorlijk complex is.

 

Voor dergelijke bedrijven kan Odura een training elektriciteitsmarkt organiseren waarin we onze kennis van die markt overbrengen. We zijn gewend om dergelijke trainingen op maat aan te bieden. Dat wil zeggen dat we de training-inhoud afstemmen op het werkgebied van de klant, inclusief toepasselijke praktijkvoorbeelden. Zo hebben we afgelopen jaren trainingen georganiseerd voor o.a. Orange Charging, een snelgroeiende aanbieder van laadstations voor elektrische (vracht)wagens, en TINC, een beursgenoteerd bedrijf dat investeert in de infrastructuur voor de wereld van morgen.