WPF

Odura adviseert het Warmte Participatie Fonds (WPF), een initiatief van de provincie Zuid-Holland. Het fonds, groot 65 miljoen euro, verstrekt financiering aan veelbelovende projecten die zich richten op de ontwikkeling van een open warmtenet in Zuid-Holland en de opwekking van duurzame warmte. Deze spelen een belangrijke rol in de transitie naar duurzame-energievoorziening. In het huidige toekomstbeeld neemt duurzame warmte de rol van aardgas over.

 

Odura ondersteunt het Warmte Participatie Fonds in de acquisitierol. We nemen de aanvragen voor subsidies aan, beoordelen de businesscases op (financiƫle) haalbaarheid en bereiden interne investeringsvoorstellen voor.