Zuyderzon Almere

HVC is een afvalverwerkings- en duurzame energiebedrijf van 46 gemeentenen 6 waterschappen. Ze ziet het tot haar taak haar aandeelhouders te helpen met het versnellen van de energie- en grondstoffentransitie. Odura heeft HVC ondersteund bij het realiseren van een grootschalige zonne-energieproject in Almere. Dit project, Zuyderzon Almere, is 25 hectare en 34,0 MWp groot en draagt sterk bij aan de verduurzaming van Almere. Het project kent een sterk lokaal en sociaal karakter, waarbij lokale inkoop en participatie van inwoners van Almere een belangrijke plaats in het project hebben gekregen. Odura heeft de projectmanager van dit project geleverd, welke tezamen met de HVC-collega’s Zuyderzon van greenfield tot start bouw heeft getrokken.