Assetmanagement

Om duurzame-energieprojecten hun maximale (financiële) rendement te laten halen, is professionele nazorg noodzakelijk. Maar hoe regel je dat? Assetmanagement is daar het antwoord op.

 

De focus van organisaties die zich met duurzame-energieprojecten bezighouden ligt voor een (te) groot deel op de realisatie, waarna het project automatisch haar resultaten zou behalen. In de praktijk valt dit vaak tegen. Daarbij wil je tenminste inzicht in de oorzaken, maar liever nog adequaat handelen om preventief mogelijke problemen aan te pakken. Of je bent al eigenaar van- of belegger in een duurzame-energieproject en wilt de dagelijkse zorgen en aandacht het liefst uitbesteden.

 

We beheren jouw projecten op technisch vlak en maken afspraken met leveranciers en aannemers. Ook andere verplichtingen zoals reiniging, meldingen en inspecties vallen hieronder. Op administratief vlak staan we je terzijde met het beheer van informatiestromen. Te denken valt aan de subsidiestromen vanuit RVO, rapportages en verklaringen aan de financierende bank, jouw eigen interne rapportagebehoeften vanuit de energiebalans of de managementrapportage.

 

Met assetmanagement zorgen we ervoor dat het rendement op jouw duurzame-energieproject wordt geoptimaliseerd. Zodat je zonder zorgen bezig kunt houden met jouw kernactiviteiten, het volgende project of het aanwenden van de geproduceerde energie.

Eerste Straatje van Best 5
5211 XH
‘s-Hertogenbosch