Odura realiseert!

Dat is waar we voor staan als het gaat om kansen voor grootschalige opwekking van duurzame energie. Denk daarbij bijvoorbeeld aan grote zonneweides of duurzame warmteopwekking met biomassa.

 

We zoeken graag de samenwerking met lokale partijen, zoals gemeenten en energiecoöperaties. Zij geven net als wij graag een sociale invulling aan de projectkansen, maar ontberen vaak de professionaliteit om het project deskundig, vlot, effectief en efficiënt uit te voeren. Odura combineert een professionele aanpak met een sociale component.

 

We opereren daarbij uiterst flexibel: onze rol kan sterk variëren en we bepalen die in overleg met alle betrokken partijen, afhankelijk van de specifieke behoefte.

Voorbeelden van sociale
elementen in onze aanpak
 • Gelimiteerde winsten voor de projectontwikkelaar.
 • Revenuen uit het project komen ook ten goede aan lokale participanten, in samenspraak met de betrokken partijen.
 • Samenwerking en afstemming met de lokale energiecoöperatie.
 • Installatie, onderhoud en groenvoorziening bij voorkeur deels door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
 • Fraaie inpassing in het landschap met oog voor natuur, milieu en bewoners in de omgeving.
 • Mogelijke extra revenuen vloeien naar een fonds ten behoeve van meer duurzame energie  en versnelling van de energietransitie.
Belangrijke andere kenmerken van projectontwikkeling bij Odura
 • Enthousiast, betrokken en professioneel, met ruime ervaring en expertise op alle essentiële vlakken.
 • Draagvlak vanuit gemeente en omgeving, te vergroten via aanvullende sociale en groene componenten.
 • Evenwichtige invulling van de samenwerking met alle betrokken belanghebbenden.
 • Financieel solide.
 • Doelgericht: we zetten al onze energie in voor daadwerkelijke realisatie van een project.

Eerste Straatje van Best 5
5211 XH
‘s-Hertogenbosch