Curtailment

Vanwege de sterke toename in het opgesteld vermogen aan zonne- en windparken in Nederland komt het steeds vaker voor dat er een overschot aan elektriciteit ontstaat. Op deze momenten wordt de prijs van energie soms negatief. Door het uitschakelen (Engels: curtail) van grote PV-systemen van windturbines op die momenten kun je kosten vermijden en ontstaat een verdienmodel. Odura heeft een slim curtailmentalgoritme ontwikkeld om optimaal in te spelen op deze prijsschommelingen. Daarnaast leveren we de benodigde hardware (een kastje met elektronica) en zorgen we ervoor dat dit correct wordt geïnstalleerd nabij je zonnepark of -dak. Via dit kastje communiceert de datalogger van het PV-systeem met onze server in de cloud. Daar neemt ons algoritme op basis van prijsvoorspellingen en een aantal technische variabelen de beslissing om het PV-systeem al dan niet te curtailen. Hiermee stabiliseren we het elektriciteitsnet en genereren we tegelijkertijd extra inkomsten voor het PV-project. De administratieve en financiële afhandeling verzorgen we uiteraard ook. Neem contact met ons op en we vertellen je graag meer!

Eerste Straatje van Best 5
5211 XH
‘s-Hertogenbosch