Financieel

Odura heeft financieel specialisten met technisch hooggeschoolde collega’s. Daardoor kunnen wij doorwrochte technische ontwerpresultaten koppelen aan betrouwbare financiële analyses. We zijn goed op de hoogte van de meest recente prijsontwikkelingen en subsidiemogelijkheden en hebben toegang tot een groot financieel netwerk. We helpen vele klanten met het opstellen en van een degelijk financieel plan voor de uitvoering van hun zonne-energieprojecten. Voorbeelden van zaken die daarbij aan de orde komen zijn:

  • Aanvragen van subsidie, zoals de SDE++-subsidie en de administratieve afhandeling daarvan.
  • Haalbaarheidsanalyses (kosten versus opbrengsten, rentabiliteit), opstellen van verdienmodellen.
  • Financiering.
  • Organiseren van aanbestedingen, selectie van opdrachtnemer.

Voorbeeldproject

Eerste Straatje van Best 5
5211 XH
‘s-Hertogenbosch