Ontwerp

Bij Odura werken meerdere specialisten op het gebied van zonne-energie, zowel voor elektriciteitsopwekking met zonnepanelen (PV) als voor warmteopwekking met zonnecollectoren. We voeren voor onze klanten studies uit en helpen ze op weg naar realisatie en exploitatie van hun project. Denk daarbij onder andere aan de volgende onderwerpen en activiteiten:

  • Inventarisatie van het huidige energieverbruik middels energieprofielanalyses.
  • Dakconstructieanalyses.
  • Technisch ontwerp van het PV-systeem: zonnepanelen, omvormers en AC-ontwerp.
  • Energieproductieanalyse (opbrengstprofiel).

Voorbeeldproject

Eerste Straatje van Best 5
5211 XH
‘s-Hertogenbosch