Inspecties

Wij zitten niet alleen achter ons beeldscherm, maar komen ook graag bij de projecten op bezoek. Onze technisch specialisten hebben specifieke PV-kennis die zij inzetten voor onder andere de volgende werkzaamheden:

 

  • Inspecties volgens de richtlijnen van Scope 12 (specifieke PV-systeeminspectie).
  • Prestatiecontrole met onze mobiele PR-tester.
  • Schouwen als voorbereiding op een aanbestedingstraject.
  • Oplevercontroles als onderdeel van een technische due diligence.
  • Monitoring van de prestatie van een PV-systeem, desgewenst met door onszelf geïnstalleerde monitoringapparatuur.

 

Scope 12-inspectie

 

Odura is een gecertificeerd bedrijf voor het uitvoeren van Scope 12-inspecties. Een dergelijke inspectie waarborgt de veiligheid en de kwaliteit van een PV-systeem. Vooral verzekeraars eisen tegenwoordig dat een Scope 12-inspectie door een bevoegde inspecteur wordt uitgevoerd. De inspectie behelst een controle van het elektrisch ontwerp, de draagkracht van het dak en de draagconstructie van de panelen, een fysieke inspectie op locatie en de controle op de afhandeling van eventuele herstelpunten. Zodra de Scope 12-inspectie is afgerond wordt het systeem geregistreerd in de database van SCIOS, zodat de informatie van de inspectie voor de klant bewaard blijft. Nieuwsgierig naar de kosten van een Scope 12-inspectie bij Odura. Vraag dan een kostenindicatie op.

 

Mobiele PR-tester

 

Odura heeft in eigen huis een mobiele PR-tester ontwikkeld en gebouwd. PR staat voor performance ratio, oftewel een maat voor de prestatie van het PV-systeem in relatie tot de zonne-instraling. We plaatsen op de projectlocatie drie verschillende instralingssensoren die gedurende enkele dagen de zonne-instraling meten bij dezelfde oriëntatie en hellingshoek als de zonnepanelen. Tegelijkertijd meten we de energieproductie van het PV-systeem gedurende dezelfde periode. Na aggregatie en verwerking van de gegevens vergelijken we de gemeten prestatie met de geprognosticeerde PR volgens de vooraf aangeleverde prestatieberekeningen en/of de gegarandeerde prestatie. Zo kan de klant op een willekeurig moment toetsen of zijn PV-systeem aan de verwachtingen voldoet.

 

 

Meer weten over inspecties of een offerte opvragen? Kijk dan op onze speciale Scope 12-inspectie-site of stuur een bericht naar scope12inspecteurs@odura.nl.

Voorbeeldproject

Eerste Straatje van Best 5
5211 XH
‘s-Hertogenbosch