Zonne-energie

We helpen organisaties met het ontwerpen, financieren, realiseren en beheren van zonne-energiesystemen, zowel zonelektrisch (zonnepanelen) als zonthermisch (zonnecollectoren). Bij zonelektrische systemen doorlopen we dan het volgende proces:

 

 • Inventarisatie van reeds bekende gegevens.
 • Subsidieaanvraag.
 • Dakconstructieanalyse (bij dakprojecten).
 • Energieprofielanalyse (profiel van het eigen verbruik).
 • Energieproductieanalyse (profiel van de opwekking van het PV-systeem).
 • Schouw en voorontwerp.
 • Haalbaarheidsanalyse (kosten versus opbrengsten, rentabiliteit).
 • Aanbesteding van de leveranciers.
 • Begeleiding tijdens de realisatie.
 • Oplevercontrole.
 • Prestatiemonitoring.

 

Daarnaast zorgen we voor de communicatie met alle betrokken partijen om alle administratieve zaken goed af te handelen.

Eerste Straatje van Best 5
5211 XH
‘s-Hertogenbosch