Zonneveld Dassenberg in gemeente Bergen op Zoom

Odura wil niet alleen adviseren, maar ook doen! We vinden het belangrijk om ook op eigen initiatief bij te dragen aan een groene toekomst. Daarom ontwikkelen we zonneparken in samenwerking met lokale partijen en met een sociale aanpak. Zonneveld Dassenberg in Lepelstraat (gemeente Bergen op Zoom) is daar een mooi voorbeeld van.

 

Zonneveld Dassenberg

Samen met lokale betrokkenen hebben we van 2018 tot 2022 het zonneveld ontwikkeld op een manier die tot zoveel mogelijk maatschappelijke meerwaarde leidt. Bedrijven en burgers krijgen de mogelijkheid te investeren in dit duurzame project. Daarmee wordt Zonneveld Dassenberg het eerste zonproject in de gemeente Bergen op Zoom dat door middel van financiële participatie door de gemeenschap tot stand komt.

 

De projectlocatie ligt nabij Landgoed Dassenberg, aan de Halsterseweg tussen de kassen en de A4 in Lepelstraat, en heeft een oppervlakte van circa 6,3 hectare. Het zonneveld wordt gebouwd op landbouwgrond die minder geschikt is voor oogsten. Door op dit land zonne-energie op te wekken krijgt de grond alsnog een goede functie. Zonneveld Dassenberg wordt in de zomer van 2022 gebouwd en naar verwachting in oktober 2022 in gebruik genomen. Het project telt straks ruim 17.000 panelen waarmee jaarlijks ongeveer 8,7 miljoen kWh zonnestroom wordt geproduceerd, voldoende om zo’n 3.200 huishoudens van groene energie te voorzien.

 

 

 

Bijdragen aan de natuur en de omgeving

Goed ingerichte zonneparken kunnen een positieve bijdrage leveren aan de natuur. Daarom is er uitgebreid onderzoek gedaan naar de landschappelijke inpassing van het project. Zo wordt het zonneveld ingericht met struweelhagen en bloem- en kruidenrijke grassen die de biodiversiteit vergroten. Ook blijft de ontwikkeling van de natuurwaarden gemonitord.

Daarnaast wordt 0,60 euro per geproduceerde MWh afgedragen aan Stichting Energietransitie Bergen op Zoom. Deze stichting is er ‘voor en door inwoners’ en zet zich in voor verduurzaming van het energieverbruik (inclusief energiebesparing) van alle inwoners van de gemeente Bergen op Zoom. Kijk voor meer informatie op www.ste-boz.nl.


Financiële participatie, hoe werkt het?
U koopt obligaties voor een bedrag van minimaal 500,– tot maximaal 10.000,– euro. De opbrengst van de obligaties wordt gebruikt om een deel van de bouwkosten van het zonneveld te financieren. Gedurende de looptijd van 15 jaar ontvangt u een rentevergoeding van 5% op jaarbasis over de hoofdsom. Dat is vele malen hoger dan de rente die u krijgt op een spaarrekening. De rente en aflossing worden gedekt door inkomsten uit subsidie en de verkoop van de opgewekte elektriciteit.

 

De obligaties kunnen binnenkort door alle burgers en bedrijven uit de gemeente Bergen op Zoom zonder transactiekosten worden aangekocht, en dat geldt ook voor burgers en bedrijven uit de gemeente Steenbergen met postcode 4651.  Na twee weken wordt het project ook opengesteld voor burgers en bedrijven buiten dit gebied en voor hen zijn de transactiekosten wel van toepassing.

 

Meer informatie

Meer informatie over de ontwikkeling en realisatie van het zonneveld is te vinden in deze presentatie:  Zonneveld Dassenberg – Toelichting 2022-03.

 

***